Grintuss

Gastroözofajiyal sistem bozuklukları (mide yanması, ağrı ve ağırlık hissi) çok yaygındır ve genellikle önemsenmemektedir.

Gastroözofajiyal reflü, gastrit veya sindirim zorluklarının neden olduğu bu rahatsızlıklar; yemek borusu ve midenin mukoza tabakasının asidik mide sıvıları tarafından hasar görmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.

Vücudun işlevlerini doğru bir şekilde yerine getirebilmesi ve gastroözofajiyal sistem bozukluklarıyla başa çıkılabilmesi için; asit salgısı ile mukozayı kaplayan mukusun koruyucu kapasitesi arasındaki dengenin eski haline döndürülmesi gereklidir.

Aboca Grintuss